De Bodem Leeft: een gezonde bodem

Bodemgezondheid is een cruciaal aspect van duurzame productie, consumptie en meer in het algemeen van duurzaamheid in haar geheel. Bodemgezondheid is het vermogen van bodems om tal van functies te vervullen, zoals nutriëntencycli, waterregulering en -zuivering, koolstof- en klimaatregulering; regulering van plagen en ziekteverwekkers. De bodemgezondheid wordt beïnvloed door natuurlijke en antropogene oorzaken, zoals het klimaat en het bodembeheer. Deze kunnen uiteindelijk een positief, negatief of neutraal effect hebben op een of meer bodemfuncties, waardoor synergieën en trade-offs tussen deze functies ontstaan. Maar, hoe meet je bodemgezondheid? Bodemgezondheid wordt gemeten aan de hand van bodemfysische, chemische en biologische parameters, de zogenaamde 'bodemgezondheidsindicatoren'. Tijdens de cursus hebben we een mix van lezingen en praktische oefeningen die de studenten zullen helpen het concept bodemgezondheid te begrijpen, de factoren te begrijpen die van invloed zijn op de bodemgezondheid en te begrijpen hoe deze kan worden gemeten met bodemgezondheidsindicatoren. Alleen door de drie domeinen van de bodem, fysica - biologie - chemie, te integreren, kunnen we een volledig beeld krijgen van de gezondheid van de bodem.

Op donderdagmiddag 13 oktober a.s.vindt deze bijscholing plaats op de campus van WUR.

Meer informatie en aanmelding verloopt via de website van Wageningen Pre-University.

Aan het eind van deze training is de docent in staat om:

  • Meer kennis over indicatoren van een gezonde en ongezonde bodem.
  • De eigen ervaring om te zetten in een toepasselijk practicum.

Je gaat naar huis met:

  • Kennis over de laatste inzichten in de bodemgesteldheid.
  • Praktische handleiding om zelf experimenten op te zetten.
  • Eigen ervaring over hoe je dit actuele thema toepast in de les.