Klimaatscenario’s en het broeikaseffect

Hoe zit het nu precies met broeikasgassen en klimaatverandering?

Hoe raakt dit jouw vakgebied en wat kun je ermee in de klas?

Professor Rik Leemans, die al jaren betrokken is bij de ontwikkeling van scenario's voor de IPCC rapporten, geeft ons een kijkje in de natuurwetenschappelijke achtergronden waarbij kennis uit de biologie en ecologie, scheikunde, natuurkunde en aardrijkskunde bij elkaar komt.

Je gaat naar huis met concrete ideeën over hoe je het klimaatverhaal in jouw lessen een plek kunt geven en hoe je klimaatontkenners van repliek kunt dienen.

Voor meer informatie en aanmelden: zie website van Pre University Wageningen.

Leden van Vereninging NLT krijgen 10% korting op deze nascholing.