Medische beeldvormende technieken (MBRT)

De Fontys Hogeschool Eindhoven, afdeling medische beeldvorming (MBRT, Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) duaal Eindhoven | Fontys) nodigt op 16 juni geïnteresseerden uit voor een rondleiding op het gebied van Medische Beeldvormingstechnieken.

Tijdens de rondleiding zal worden ingegaan op:

  1. de werking van gebruikte apparatuur
  2. de onderbouwing van de keuze voor een bepaald apparaat (waarom gebruik je in het ene geval echo en in het andere geval MRI)
  3. de interpretatie van de hiermee verkregen beelden en de koppeling hiervan aan ziektebeelden.

Daarnaast zullen de studie- en beroepsmogelijkheden voor de studenten die de opleiding succesvol hebben afgerond, worden belicht.

U kunt zich tot en met 10 juni aanmelden via deze link.