Webinar over concept examenprogramma's

Begin juli worden de concept examenprogramma’s van alle natuurwetenschappelijke vakken voor alle niveaus voor een laatste adviesronde aan de Advieskring NWV gepresenteerd. Maar de eindtermen voor nlt zijn nu al in een vergevorderd stadium. Daarom lijkt het ons (Vereniging NLT en Sectie NLT van de NVON) zinvol om al vóór dat moment op 18 juni van 19:30 tot uiterlijk 21:00 u een online voorlichting te organiseren over hoe het programma er in grote lijnen uit gaat zien en wat de uitgangspunten en gemaakte keuzes zijn.

Die informatie helpt als je begin juli via de website van de vereniging dat laatste conceptprogramma kunt downloaden en bestuderen. Na de zomervakantie kun je dan je laatste feedback geven die nog steeds tot kleine bijstellingen kan leiden. Dat kan door middel van de vragenlijst die we dan bij het conceptprogramma plaatsen.

We overwegen nog om in de tweede helft van september een fysieke bijeenkomst te organiseren.

Wil je het webinar op 18 juni bijwonen meld je dan aan via onderstaand formulier. Dan krijg je vanuit de NVON vóór het webinar een vergaderlink toegestuurd.