Nieuwe bekwaamheidseisen voor nlt-docenten

Elke docent met een eerstegraadsbevoegdheid in één van de vakken aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, onderzoeken & ontwerpen of wiskunde is automatisch ook bevoegd om nlt te geven, mits hij op zijn school opereert als lid van multidisciplinair nlt-team. Daarnaast moet een school kunnen laten zien dat haar leraren aan bekwaamheidseisen voldoen. Hoe pak je dat aan voor nlt?

Het geven van het vak NLT doet een ander beroep op vaardigheden, houding en kennis van een leraar in vergelijking tot de monovakken. Daarom heeft het netwerk van nlt-didactici NLT-specifieke bekwaamheidseisen opgesteld.Hieronder vind je de vernieuwde bekwaamheidseisen voor nlt-docenten. Dit document kan vrijblijvend gebruikt worden bij het opleiden, werven en professionaliseren van nlt-docenten. Dit document heeft op dit moment geen formele status, maar is bedoeld als hulpmiddel voor lerarenopleidingen en scholen. Scholen kunnen het bijvoorbeeld gebruiken bij het vormgeven en opleiden van het nlt-team.

Achtergrond bij de ontwikkeling

Bekwaamheidseisen nlt

Heb je vragen over deze bekwaamheidseisen? Neem dan vooral contact met ons op