Hoe kies ik een nieuwe module?

Duurzame ontwikkeling is een van de aspecten waar je keuze op kunt baseren. Veel nlt modules hebben raakvlakken met Duurzame ontwikkeling, maar er was nooit een duidelijke samenhang tussen deze modules en ook geen gemeenschappelijke didactiek. De urgentie om te komen tot een duurzame manier van leven en een andere omgang met onze aarde vraagt om heldere doelstellingen en uitgangspunten binnen het vak nlt.

De leerlijn heeft tot doel om die samenhang te bevorderen door een overkoepelend denkkader te bieden waarbinnen individuele modules in samenhang met andere bijdragen aan ‘Leren voor duurzame ontwikkeling’. ‘Leren voor duurzame ontwikkeling’ impliceert dat de leerlingen actor zijn in het proces richting een duurzame samenleving. De gelijknamige didactiek, ontwikkeld door Arjen Wals van Wageningen Universiteit en verder uitgewerkt door Stan Frijters van Aeres Hogeschool (https://lvdo.nl/) heeft onder andere als vertrekpunt gediend voor deze leerlijn.

De handreiking biedt docenten en ontwikkelaars de mogelijkheid om Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) als leidraad te gebruiken binnen nlt. Het helpt docenten bij de keuze van modules en helpt ontwikkelaars inhoudelijk en didactisch bij de ontwikkeling en update van modules. Onderdeel van de handreiking is een beoordelingstabel van bestaande modules waarin sterke, zwakke kanten en ontwikkelingskansen van huidige modules zijn aangegeven.