Collega's op visite!

Elke school geeft op zijn eigen manier invulling aan het vak nlt. Maar waarom zou iedereen voor zich het wiel willen uitvinden? Om inspiratie op te doen en te leren van andere scholen, biedt Vereniging NLT scholen de mogelijkheid gevisiteerd te worden. De visitatiecommissie, die bestaat uit collega’s van andere scholen, voert tijdens dit bezoek gesprekken met docenten, de schoolleiding en leerlingen en dit resulteert in een rapport met daarin tops en tips. De visitatie is neutraal, oordeelt niet, maar kan docenten en de schoolleiding nieuwe inzichten geven in het invulling geven aan nlt, zowel organisatorisch als inhoudelijk.

‘Omdat iedere school nlt een eigen invulling geeft op basis van de beschikbare module, heb je nauwelijks een referentie of je het wel of niet goed doet,’ zegt Leontine de Graaf, docent scheikunde en nlt aan CSG Het Noordik in Almelo. Dat is een school waar nlt een stevige positie heeft. De school profileert zich als bètaschool en nlt past erg goed in de wens steeds meer coachend onderwijs te bieden. In maart organiseert de school een nlt-dag, waarop bijzondere projecten getoond worden aan andere leerlingen, docenten en ouders. Maar de kers op de taart op Het Noordik is wel het jaarlijkse nlt-uitje naar het Europese onderzoekscentrum CERN in Zwitserland. ‘Daar zie je sommige leerlingen helemaal opleven,’ aldus De Graaf.

Het is niet verrassend dat uit het rapport van de visitatiecommissie blijkt dat nlt op Het Noordik dik voor mekaar is. Had De Graaf nog wel wat te verbeteren? ‘Jazeker, en veel verbeterpunten hadden we zelf al wel in kaart gebracht, maar dankzij de visitatie zijn deze punten nu expliciet benoemd. Dat helpt in het maken en bestendigen van afspraken met de directie.’ De Graaf vind het vooral goed inzicht te krijgen in hoe andere scholen invulling geven aan nlt, voor haar een reden om zelf ook mee te gaan met visitaties op andere scholen. ‘Ik vind het erg jammer dat er niet wat meer uitwisseling is tussen scholen. Ik denk dat meer regionale samenwerking over bijvoorbeeld samenwerking met bedrijven of gezamenlijke excursies erg goed zou zijn.’

Wat weerhoudt scholen zich aan te melden voor een visitatie? De Graaf: ‘Ik kan me voorstellen dat niet alle scholen weten dat de Vereniging nlt deze service biedt.’ En hoe zit het met de tijd die het een school kost? ‘Je bent er zonder meer tijd aan kwijt: lessen uitroosteren, leerlingen vrij maken, een ruimte regelen. Maar volgens mij weegt dat niet op tegen de voordelen die het heeft eens een objectief beeld te krijgen van hoe je school het doet in vergelijking met andere scholen. Daar kun je alleen maar beter van worden, toch?’