Voor docenten

Natuur, Leven en Technologie (nlt) geeft je veel vrijheid en keuzemogelijkheid. Samen met collega’s van de secties aardrijkskunde, informatica, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde stel zelf per jaar vast hoe je programma wordt ingevuld. Er is een ruime keuze aan interdisciplinaire modules voor havo en vwo. Naast gecertificeerde modules is er ruimte voor school-eigen keuzes. Zo kun je bijvoorbeeld met bedrijven, opleidingen of kennisinstellingen in de buurt van jouw school aan de slag.

Schoolexamen en toetsing

Nlt wordt afgesloten met een schoolexamen, voor nlt bestaat geen centraal examen. Veel scholen kiezen ervoor om het eindcijfer nlt samen te stellen uit de resultaten die de leerlingen voor de verschillende nlt-modules en eventuele vrije-ruimte activiteiten halen. Informatie over de toetsing bij modules vind je hier.

Organisatie en didaktiek

In de moduledatabase vind je een functionaliteit: Module overzichtscentrum. Hierin kunt u zelf jouw pta per leerjaar opstellen en controleren of de samenstelling voldoet aan de spreiding over de examendomeinen. Onder examenprogramma vind je meer informatie over de examendomeinen. Dit zijn een paar hulpmiddelen om het vak op jouw school te organiseren. Kijk verder op deze pagina.

Promotiemateriaal

Om derdeklassers en hun ouders voor te lichten over het bovenbouwvak nlt kun je gebruik maken van allerlei promotiemateriaal zoals posters, folders en een voorlichtingsfilmpje. Daarbij hoort ook informatie over de relevantie van nlt voor het vervolgonderwijs. Ook zijn er diverse korte modules ontwikkeld ter kennismaking in de onderbouw.

Ga naar Programma >