De bodem leeft

De Bodem Leeft gaat uiteraard over het leven in de bodem. Leerlingen doen veel praktisch werk: er zijn experimenten in school en er is veldwerk buiten. Er is een theoretisch gedeelte dat de complexiteit van het leven onder de grond uitlegt en ook de voordelen van het behoud van dit bodemleven aangeeft. Nederlandse wetenschappers van o.a. RIVM zijn heel benieuwd naar de metingen van NLT leerlingen aan de bodem. Deze metingen kunnen worden opgenomen in het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit.