Programma

Het vak nlt is modulair opgebouwd; elke lesmodule onvat 40 studielasturen. Voor de omvang van het vak nlt rekenen we met 440 slu voor vwo en 320 slu voor havo (gelijk aan het vak scheikunde). Docenten vullen hun programma met modules. Ieder module sluit op zijn eigen manier aan op het examenprogramma en is ontwikkeld volgens een vastgestelde procedure. Daarmee is de kwaliteit van de modules en de aansluiting op het examenprogramma geborgd. De moduledatabase bevat een functionaliteit waarbij docenten modules kunnen toevoegen aan hun programma.

Het vak nlt wordt afgesloten met een schoolexamen. Voor nlt bestaat geen centraal examen. Veel scholen kiezen ervoor om het eindcijfer nlt samen te stellen uit de resultaten die de leerlingen voor de verschillende nlt-modules en eventuele vrije-ruimte activiteiten halen.

Aard van nlt

Nlt onderscheidt zich van de traditionele bètavakken in vier kenmerken:

Interdisciplinariteit

Leerlingen bereiden zich in de bovenbouw van havo en vwo voor op vervolgopleidingen. Veel meer dan vroeger zijn vervolgopleidingen in het hoger onderwijs interdisciplinair. Daarnaast wordt ook in monodisciplinaire opleidingen vaak benadrukt dat het belangrijk is te kunnen samenwerken met andere specialisten. De kennis vanuit verschillende disciplines is vaak nodig om vraagstukken te kunnen begrijpen en oplossen. Het is verstandig dat leerlingen zich hierop oriënteren.

Relatie tussen wiskunde en natuurwetenschappen

Binnen de natuurwetenschappen wordt wiskunde vaak gebruikt als gereedschap en/of taal. Wiskundige kennis en vaardigheden helpen bij het duiden van natuurwetenschappelijk grootheden door bijvoorbeeld het gebruik van termen, notaties, conventies en grafieken.

Aandacht voor de keuze van studie en beroep

In de nlt-lessen is het vanwege het interdisciplinaire karakter mogelijk een breed scala aan opleidingen en aansluitende beroepen ter sprake te brengen. Daarbij gaat het niet alleen om interdisciplinaire opleidingen maar ook om inzicht in de betekenis van monodisciplines bij het oplossen van interdisciplinaire vraagstukken.

Wisselwerking tussen natuurwetenschappen en technologie

Natuurwetenschappen en technologie hebben zich in nauwe relatie tot elkaar ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van nieuwe technologie wordt vaak natuurwetenschappelijke kennis ingezet. Andersom leidt nieuwe technologie tot nieuwe kennis. Denk bijvoorbeeld aan verbeterde meetapparatuur. Voortgang in natuurwetenschappelijk onderzoek is ondenkbaar zonder gebruik te maken van technologie.

Examenprogramma

Het examenprogramma voor nlt beschrijft zowel bredere als leergebied-specifieke vaardigheden. Het examenprogramma nlt draagt bij aan:

  • verbreding en verdieping van het bètaonderwijs;
  • oriëntatie op een breed spectrum van vervolgstudies en beroepen;
  • leerlingen het belang laten ervaren van interdisciplinaire samenhang in de ontwikkeling van wetenschap en technologie;
  • betere aansluiting van bètaonderwijs op nieuwe ontwikkelingen in samenleving, wetenschap en technologie;

Het fingerende examenprogramma voor nlt is hier te downloaden.