Over vereniging NLT

De vereniging voert de volgende taken en activiteiten uit voor het behoud van nlt als kwalitatief hoogwaardig vak:

  • Ontwikkeling van nieuwe lesmodules;
  • Beheer, onderhoud, vernieuwing en hercertificering van bestaande modules;
  • Onderhoud van een database met daarin functionaliteiten als het genereren van certificaten en PTA's;
  • Organisatie van de jaarlijkse landelijke nlt-conferentie;
  • Onderhouden van contacten met en afstemmen van de activiteiten door de regionale vaksteunpunten nlt;
  • Onderhouden van contacten met de nlt-ambassadeurs;
  • Belangenbehartiging voor het vak bij o.a. Ministerie van OCW, lerarenopleidingen, vakverenigingen, universiteiten, hogescholen en bedrijfsleven;
  • Stimuleren van de verdere ontwikkeling van nlt, o.a. door het (laten) doen van (evaluatie)onderzoek.

Lid worden?

Leden van de vereniging NLT hebben toegang tot de database met lesmodules en diverse nascholingen

Ik word lid >