Over vereniging NLT

De vereniging voert de volgende taken en activiteiten uit voor het behoud van nlt als kwalitatief hoogwaardig vak:

  • Ontwikkeling van nieuwe lesmodules;
  • Beheer, onderhoud, vernieuwing en hercertificering van bestaande modules;
  • Onderhoud van een database met daarin functionaliteiten als het genereren van certificaten en PTA's;
  • Organisatie van de jaarlijkse landelijke nlt-conferentie;
  • Onderhouden van contacten met en afstemmen van de activiteiten door de regionale vaksteunpunten nlt;
  • Onderhouden van contacten met de nlt-ambassadeurs;
  • Belangenbehartiging voor het vak bij o.a. Ministerie van OCW, lerarenopleidingen, vakverenigingen, universiteiten, hogescholen en bedrijfsleven;
  • Stimuleren van de verdere ontwikkeling van nlt, o.a. door het (laten) doen van (evaluatie)onderzoek.

Bekijk onze visie voor de komende tijd! >

Lid worden?

Leden van de vereniging NLT hebben toegang tot de database met lesmodules en diverse nascholingen

Ik word lid >