Ambassadeurs

Vooraanstaande mensen uit onder andere de wetenschap en het bedrijfsleven hebben verklaard zich in te zetten als ambassadeur voor nlt. Ze legden op 13 november 2014 in het Academiegebouw in Utrecht een ‘ambassadeursverklaring’ af: “Wij zien de meerwaarde van dit geïntegreerde bètavak en dragen waar mogelijk bij aan de bekendheid en de acceptatie van het vak, opdat zoveel mogelijk leerlingen, docenten, instellingen voor hoger onderwijs, bedrijven en andere organisaties ervan profiteren.”

Oplossingen samenleving

Nlt is een relatief nieuw vak voor leerlingen op havo en vwo met een natuurprofiel (bètaprofiel). Het staat scholen vrij om het vak aan te bieden. Ruim 210 van de 550 havo/vwo-scholen doen dit. De nlt-ambassadeurs hopen dat meer scholen volgen. Alexander Rinnooy Kan, één van de ambassadeurs, over nlt: “Het nieuwe vak is een creatieve uitnodiging aan leerlingen en docenten om brede bèta's te worden”. Wim van Saarloos, oud-president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: “Nlt is belangrijk om meer leerlingen kennis te laten maken met de fascinatie van de bètadisciplines, en met de bijdrage van deze disciplines aan de oplossing van de grote uitdagingen van onze samenleving en de economie.”

Nieuwe inzichten

Nlt heeft tot doel de samenhang tussen de bètavakken te versterken en de instroom in bètastudies te vergroten. Het bètavak bestaat volledig uit modules over actuele onderwerpen op het grensvlak van wetenschap, technologie en samenleving. Het is interdisciplinair en combineert kennis uit de aardwetenschappen, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Nlt gaat onder andere over aarde, natuur en heelal; gezondheid, bescherming en veiligheid; materialen, processen en producten). Het vak combineert deze kennis met vaardigheden zoals onderzoeken, ontwerpen en modelleren, presenteren en samenwerken.

Ambassadeur Louise Vet, oud-directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie

Ambassadeur Louise Vet, oud-directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie

“Nlt is een prima eerste ontmoeting met interdisciplinair onderzoek waar nu eenmaal de spannendste wetenschappelijke doorbraken uit voortkomen! Bovendien is het een mooie opwarming om te ervaren dat interdisciplinair onderzoek belangrijk is bij het oplossen van veel maatschappelijke problemen.”