Bestuur

Het bestuur van de Vereniging NLT bestaat uit zeven personen.

Bestuursleden

Pieter Hogenbirk

Pieter Hogenbirk

Pieter is in het onderwijs begonnen als leraar en curriculumontwikkelaar natuurkunde. Ook toen al was hij voorstander van een meer integratieve benadering van de bètavakken. Hierna bleef hij zich inzetten voor verbetering en vernieuwing van onderwijs als projectleider ICT, procesmanager “Investeren in Voorsprong”, inspecteur en als rector van een daltonschool met een sterk bèta-profiel.

Wilko (W.K.P.) van Loon

Wilko (W.K.P.) van Loon

Wilko heeft Technische natuurkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarna is hij gaan werken bij Wageningen University. Hier gaf hij les vooral aan agrotechnologen, levensmiddelentechnologen en milieutechnologen. Hij heeft diverse promovendi begeleid op het gebied van drogen en bewaren van wilgenhout als biobrandstof, een biogasvergister op zonne-energie en stromingspatronen in zoet en zout water. De laatste jaren is hij opleidingsdirecteur voor Moleculaire Levenswetenschappen en Agrotechnologie.

Leo Spelt

Leo Spelt

Leo heeft gewerkt als docent en schoolleider/bestuurder aan het Oosterlicht College, Nieuwegein, ’t Atrium in Amersfoort en het Marnix College in Ede. Hij is daarnaast bestuurlijk o.a. betrokken geweest bij de opzet van het netwerk van scholen met sportklassen en het Food Valley Scholennetwerk.

Albert Noord

Albert Noord

Hij heeft na zijn studie aan de ALO een opleiding tot programmeur gedaan. Hij heeft 16 jaar in de ICT opleidingssector gewerkt en is 11 jaar directeur van de havo/vwo locatie van het Dr. Nassau College in Assen geweest. Hij is voorzitter van het Technasiumnetwerk Groningen. Zit in het bestuur van de VCPS (Cultuurprofielscholen) en maakt onderdeel uit van de stuurgroep netwerk Noord (samenwerkingsverband RUG, HBO scholen en VO scholen Noord Nederland).

Jamila de Jong

Jamila de Jong

Jamila heeft Bos- en Natuurbeheer/ Fytopathologie in Wageningen gestudeerd en is de meeste jaren van haar werkzame leven bij Wageningen University in dienst geweest. Ze is programmaleider bij het Wageningse steunpunt: Food Valley Netwerk VO-HO en werkt als Beleidsmedewerker Onderwijs voor de 2e en 1e graads lerarenopleiding (pilot) van Wageningen.

Patricia Cramers

Patricia Cramers

Patricia Cramers heeft Biologische Gezondheidskunde gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en heeft een Master in Radiation Biology behaald aan Queen Mary University in Londen, UK. Zij heeft als biomedisch onderzoeker gewerkt in het NKI en het LUMC. Sinds 2006 werkt ze op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, eerst als docent, later als opleidingscoördinator van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en sinds januari als academiemanager. Patricia is secretaris van het landelijk overleg HBO Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek.

Bert Schroën

Bert Schroën

Bert heeft econometrie gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brabant en het leiderschapsprogramma gevolgd bij de Baak. Hij is directeur geweest bij Zuyd Hogeschool, eerst van de faculteit Bouw en daarna van de faculteit Bèta Sciences and Technology.