Bestuur

Het bestuur van de Vereniging NLT bestaat uit acht personen.

Bestuursleden

Pieter Hogenbirk

Pieter Hogenbirk

Pieter is in het onderwijs begonnen als leraar en curriculumontwikkelaar natuurkunde. Ook toen al was hij voorstander van een meer integratieve benadering van de bètavakken. Hierna bleef hij zich inzetten voor verbetering en vernieuwing van onderwijs als projectleider ICT, procesmanager “Investeren in Voorsprong”, inspecteur en als rector van een daltonschool met een sterk bèta-profiel.

Wilko van Loon

Wilko van Loon

Wilko heeft Technische natuurkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarna is hij gaan werken bij Wageningen University. Hier gaf hij les vooral aan agrotechnologen, levensmiddelentechnologen en milieutechnologen. Hij heeft diverse promovendi begeleid op het gebied van drogen en bewaren van wilgenhout als biobrandstof, een biogasvergister op zonne-energie en stromingspatronen in zoet en zout water. De laatste jaren is hij opleidingsdirecteur voor Moleculaire Levenswetenschappen en Agrotechnologie.

Jamila de Jong

Jamila de Jong

Jamila heeft Bos- en Natuurbeheer/ Fytopathologie in Wageningen gestudeerd en is de meeste jaren van haar werkzame leven bij Wageningen University in dienst geweest. Ze is programmaleider bij het Wageningen Pre-University, het regionale VO-HO netwerk van WUR en werkt als Beleidsmedewerker Onderwijs voor de 2e en 1e graads lerarenopleiding (pilot) van Wageningen.

Patricia Cramers

Patricia Cramers

Patricia Cramers heeft Biologische Gezondheidskunde gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en heeft een Master in Radiation Biology behaald aan Queen Mary University in Londen, UK. Zij heeft als biomedisch onderzoeker gewerkt in het NKI en het LUMC. Sinds 2006 werkt ze op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, eerst als docent, later als opleidingscoördinator van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en sinds januari als academiemanager. Patricia is secretaris van het landelijk overleg HBO Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek.

Wim Drost

Wim Drost

Wim Drost heeft lange carrière in het onderwijs achter de rug. Hij is begonnen als docent exacte vakken, waarna hij als uitgever is beland bij het toenmalige Educaboek. Daarna heeft hij zelf een uitgeverij opgezet, speciaal voor het agrarisch onderwijs (Ontwikkelcentrum in Wageningen) en daar meer dan 25 jaar leiding aan gegeven. Nu is hij actief als strategisch adviseur, als ondernemerscoach en vooral als auteur. Recent verscheen zijn tweede roman: ‘Met de bakfiets naar Canada’ over de emigratieperikelen na de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft een uitgebreide ervaring als bestuurder en als lid van Raad van Toezicht. Met een betrokkenheid bij nlt keert hij terug naar zijn eerste liefde: de exacte vakken in een bredere, actuele context.

Bert Schuller

Bert Schuller

Goed onderwijs moet vormen, uitdagen, en vensters openen. Op die manier worden leerlingen betrokken en gemotiveerd. Vanuit deze overtuiging benadert hij het onderwijs op de scholen waar hij heeft gewerkt en werkt. Hij is dan ook blij dat op zijn huidige school reeds geruime tijd niet alleen nlt in de bovenbouw wordt gegeven, maar er ook in de onderbouw een eigen variant is opgezet. Want nlt is een vak dat door de multidisciplinairiteit en de contextrijke modules in zijn optiek een voorbeeld is voor het onderwijs in het algemeen.

Als rector van een school waar het vak nlt al sinds 2007 op het rooster staat, kan hij meepraten en meedenken over de praktische haalbaarheid van voorstellen en ontwikkelplannen in het bestuur van de Vereniging NLT.

Jeroen Maréchal

Jeroen Maréchal

Jeroen Maréchal heeft ruim 23 jaar ervaring in diverse functies in het onderwijs. Eerst heeft hij 9 jaar voor de klas gestaan als docent Biologie op de St. Michael college in Koog aan de Zaan. Na een korte uitstap als lerarenopleider op de hogeschool Utrecht, is hij is 2008 in dienst gekomen van de Vrije Universiteit als vakdidacticus biologie en projectleider van het steunpunt nlt. Niet lang daarna is Jeroen projectleider Bètapartners geworden. In deze periode heeft hij veel ervaring opgedaan bij het organiseren van nascholingen en het onderhoud van lesmodules nlt. Daarnaast werkte Jeroen intensief samen met de landelijke organisatie o.a. bij de organisatie van de landelijke nascholing voor toa’s. Vanaf 2012 is Jeroen gaan werken als afdelingsleider van de bovenbouw havo op het Bonhoeffercollege in Castricum. Sinds mei 2022 is hij directeur geworden bij de vo-ho netwerk organisatie Betapartners in de regio Amsterdam.

Jeroen Thijssen

Jeroen Thijssen

Jeroen Thijssen is docent nask, natuurkunde en nlt op Lyceum Elst. Daarnaast is hij sectievoorzitter van de sectie nlt op zijn school.
Bijzonder is dat Jeroen in 2007 behoorde tot de eerste lichting leerlingen die zelf nlt heeft gevolgd. Het vak was anders dan andere vakken en dat sprak hem meteen aan. Sinds 2017 staat hij zelf voor de klas als natuurkundedocent. Al vrij snel kreeg hij de kans om ook nlt te geven. Modules die hij ooit zelf als leerling heeft gedaan, legt hij nu uit aan zijn leerlingen. Het is volgens hem een vak dat iedere leerling op een middelbare school verdient. Niet alleen bèta-leerlingen, maar ook alfa's en gamma's. Door zijn veldervaring is hij een waardevolle aanvulling voor het bestuur van Vereniging NLT.