Commissies

Certificeringscommissie

Deze onafhankelijke commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Dit zijn experts vanuit universiteiten, hogescholen, bedrijfsleven en/of vakverenigingen. De leden worden op persoonlijke titel benaderd door het bestuur van de Vereniging NLT. Gestreefd wordt naar een evenwichtige vertegenwoordiging van expertise uit de vakgebieden aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. De commisie bestaat op dit moment uit:

Harrie Eijkelhof (voorzitter, natuurkunde)
Nelleke den Braber (wiskunde)
Fer Coenders (scheikunde)
Menno Straatsma (aardrijkskunde)
Herman Schalk (biologie)

De rol van de certificeringscommissie

De taak van de certificeringscommissie is het certificeren, decertificeren of hercertificeren van modules op grond van beschikbare criteria, liggende adviezen en beschreven testervaringen. De certificeringscommissie heeft daarbij de beschikking over de documenten vanuit de auteurs, de modulecommissie, (test)scholen, externe experts en Bureau nlt.
Eén keer per jaar (tijdens de nlt-conferentie) worden de auteurs van de gecertificeerde modules in het zonnetje gezet door een vertegenwoordiger van de certificeringscommissie.

Bij de overleggen van deze commissie schuiven ook een vertegenwoordiger uit de modulecommissie en van Bureau nlt aan. Deze twee zijn aanwezig om toelichting te geven op het ontwikkeltraject en de opgeleverde producten en zijn geen lid van de certificeringscommissie.

Modulecommissie

De commissie bestaat uit minimaal vier personen. Dit zijn docenten die vertrouwd zijn met het vak nlt. De leden van deze commissie zijn medewerkers van verschillende scholen en/of onderwijsinstellingen die lid zijn van de Vereniging NLT. Gestreefd wordt naar een evenwichtige vertegenwoordiging van expertise uit de vakgebieden aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Een van de leden van de module-commissie schuift aan bij de overleggen van de certificeringscommissie, om de geschreven adviezen toe te kunnen lichten. De commissie wordt voorgezeten door een medewerker van het Bureau nlt. Ieder jaar tijdens de ALV wordt aan de leden van de Vereniging NLT de mogelijkheid geboden kandidaten aan te dragen voor de modulecommissie.

Vanaf 2019 bestaat de commissie uit:

Suzanne Calabretta-Jongen (Fontys Hogeschool)
Rob Diependaal (Hofstad Lyceum)
Bart Kappé (Veenlanden College)
Wim Moene (Cygnus Gymansium)
Jan Jaap Wietsma (Greijdanus College)
Karel de Vries (CSG Prins Maurits)
Nick Hendriks (IJburg College)
Edgar de Wit (voorzitter, Bureau nlt)

De rol van de modulecommissie

De modulecommissie vertegenwoordigt de leden van de Vereniging op het gebied van module-ontwikkeling, de invulling van het module-bestand en de plek van modules binnen het nlt-curriculum. Ze adviseert het bestuur over de keuzes die de vereniging op dit vlak zou kunnen maken. Meer concreet houdt dit in:

  • De commissie schrijft adviesrapporten in opdracht van het bestuur betreffende certificering, hercertificering en decertificering van modules.
  • De commissie houdt overzicht over het module-aanbod en adviseert het bestuur en vaksteunpunten over de ontwikkeling van nieuwe modules. De vereniging heeft als doel een evenwichtig assortiment van modules aan te bieden. Met evenwichtig wordt een goede spreiding over de betrokken monodisciplines, inhoudelijke thema's en niveau (havo/vwo en leerjaar) bedoeld. De module-commissie adviseert hierin. • De commissie beoordeelt of herziening of ontwikkeling van modules in de leerroute past van Duurzame ontwikkeling en/ of de leerroute Digitale technologieën en adviseert hierin moduleontwikkelaars.
  • De commissie bekijkt desgevraagd testversies van modules (die onder beheer van het bureau of een steunpunt wordt ontwikkeld) en rapporteert haar bevindingen richting de ontwikkelaars. Er wordt werkenderwijs bepaald of de capaciteit voldoende toereikend is, om deze taak op te pakken.
  • De commissie adviseert het bestuur aan de start van het ontwikkelproces of een bepaalde module ontwikkeld gaat worden.