Feiten en cijfers

In de loop van de jaren zijn door diverse instanties en onderzoekers gegevens over nlt verzameld. Deze feiten en cijfers zetten we hier op een rij.

15 jaar nlt in de school (2022)

Nlt maakt al 15 jaar onderdeel uit van het Nederlandse onderwijs. Hoe gaat het met het vak? Hoe wordt het nlt-onderwijs georganiseerd? Wordt het vak nog net zo gegeven als dat het is bedoeld? En draagt het bij aan de instroom in bèta vervolgstudies?

Om antwoord op deze vragen te krijgen heeft de Vereniging NLT een onderzoek gehouden onder leerlingen, studenten, Toa’s, docenten en schoolleiders. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op de conferentie 2023. Wil je zelf deze uitkomsten bekijken, dan kun je het rapport hier downloaden.

Docentenenquête (2015)

Als onderdeel van een promotieonderzoek is in 2015 een enquête onder nlt-docenten gehouden. Zie hier de vragenlijst.

Rol van wiskunde in nlt volgens examenleerlingen

In maart 2014 hebben 390 examenleerlingen een enquête ingevuld over de rol van wiskunde in nlt. In dit rapport worden de resultaten beschreven. Download.

Registratiegegevens en richtlijnen

In 2014 is scholen gevraagd om zich opnieuw te registreren als nlt-school.

Meer dan 200 scholen hebben hieraan gehoor gegeven. Een analyse van de gegevens uit de registratieformulieren vindt u hier, met bijvoorbeeld gegevens over teamsamenstelling, uren en richtlijnen.

Rapportage schoolbezoeken 2013

In 2013 heeft het LCP negen scholen bezocht. De schoolbezoeken geven een schat aan informatie over hoe de scholeninvulling geven aan nlt, hoe docenten met enthousiasme en creativiteit bezig zijn met het vak, tegen welke problemen ze aanlopen en hoe ze deze oplossen. De eindrapportage met tips voor scholen vindt u hier.

Nut van nlt volgens examenleerlingen en eerstejaars studenten (2013)

Enquête onder examenleerlingen over de invloed van nlt op het keuzeproces voor een vervolgstudie. Lees verder.
In 2013 is een case study gedaan naar de mening van eerstejaars studenten over het nut van nlt voor hun studiekeus en studie. Het eerste rapport beschrijft de eerste resultaten van dit onderzoek onder eerstejaars wo-studenten. Lees verder.

Nlt in cijfers (2012)

Het rapport "Nlt in cijfers" bevat een aantal analyses van de examencijfers van nlt-leerlingen in de examenjaren 2009 (havo) en 2010 (havo en vwo).Lees verder.

Vijf jaar nlt (2012)

Ter gelegenheid van vijf jaar nlt-onderwijs heeft de Stuurgroep Verankering NLT portretten laten maken van mensen en instanties die betrokken zijn bij ontwikkeling en invoering van dit vak. Lees verder.

Schoolportretten SLO 2009

In 2008 zijn drie scholen bezocht en geportretteerd. U kunt ze hier vinden, voorzien van tips vanuit de schoolpraktijk.

Schoolbezoeken (2008 t/m 2010)

In 2008 heeft de SLO op verzoek van de Stuurgroep NLT een aantal scholen bezocht. In de schooljaren 2008/2009 en 2009/2010 heeft het Landelijk Ontwikkelpunt (voorloper van het Landelijk Coördinatiepunt NLT) scholen bezocht. Het Landelijk Coördinatiepunt NLT voert in 2013 opnieuw een aantal schoolbezoeken uit. Doel van de schoolbezoeken is om na te gaan hoe de invoering van nlt verloopt. Lees verder.

Dudoc onderzoek (2007 – 2013)

DUDOC was een programma dat vo-docenten de mogelijkheid bood vier jaar lang promotieonderzoek uit te voeren naar vernieuwingen in de bètavakken, waaronder nlt. Lees verder.

Curriculumevaluatie invoering nlt (2007-2010)

SLO heeft gedurende de jaren 2007 – 2010 onderzoek gedaan naar de vernieuwingstrajecten bij de verschillende bètavakken, waaronder de ontwikkeling en invoering van nlt. Lees verder.

Ga naar Ledenoverzicht >