Gezocht: nieuwe voorzitter

(Deze profielschets downloaden? Klik dan hier)

De landelijke Vereniging NLT (natuur, leven, technologie) zoekt per 1-1-24 een nieuwe voorzitter: het boegbeeld van de vereniging, verbindend naar leden en het Bureau en een stevige persoonlijkheid.


Wie zijn wij?

Vereniging NLT is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs die in de bovenbouw van havo en/of vwo het keuzevak nlt verzorgen. Nlt staat voor natuur, leven en technologie. Het vak is opgebouwd uit modules die thema’s, onderwerpen en vaardigheden behandelen die interdisciplinair zijn met elementen uit meerdere bètavakken. Momenteel zijn ruim 230 scholen lid van de vereniging.

Vereniging NLT heeft als voorname taken:

 • het onderhouden en uitbouwen van een netwerk van scholen, universiteiten en bedrijven;
 • het onderhouden van het lesmateriaal voor nlt;
 • het ontwikkelen van nieuwe modules en didactische leerlijnen;
 • het ontwikkelen van een overeenkomstig vak nlt voor de onderbouw;
 • het voeren van een adequaat kwaliteitsbeleid ten aanzien van het ontwikkelde materiaal;
 • het (doen) organiseren van nascholing, het geven van voorlichting en ondersteuning;
 • landelijke vertegenwoordiging, belangenbehartiging en p.r.

Hoe zijn we georganiseerd?

Vereniging NLT werkt met een bestuur van minimaal zes en maximaal acht personen, met achtergronden vanuit de nlt-scholen, het Hoger Onderwijs en het bedrijfsleven. Het bestuur ontwikkelt samen met de leden, de vaksteunpunten en betrokken bedrijven of sectororganisaties de visie van de vereniging en stuurt op de realisatie van strategische doelen. Ook bewaakt het bestuur de financiën van de vereniging. Bestuursleden hebben een actieve rol in het uitdragen van de visie en het onderhouden van contacten met andere betrokkenen. De beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering berusten bij een Bureau NLT met een vijftal parttime medewerkers (ruim 1 fte). Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Het Bestuur vergadert ca 5x per jaar. Voor de voorzitter is een vergoeding bespreekbaar.

Wie ben jij?

Als voorzitter van Vereniging NLT:

 • heb je ervaring in een leidende rol in het onderwijs en kun je mensen en belangen verbinden;
 • heb je affiniteit met interdisciplinariteit in het (bèta-)onderwijs van vo-scholen;
 • denk je op hoofdlijnen;
 • kijk je naar de lange termijn en het belang van de scholen die nlt aanbieden;
 • heb je gevoel voor het ontwikkelen van vernieuwend onderwijs en voor de eisen die de samenleving en het onderwijs daar aan stelt;
 • heb je een relevant netwerk.

Wat verwachten we van je?

Als voorzitter van Vereniging NLT:

 • geef je leiding aan het bestuur van de vereniging en zit je bestuursvergaderingen voor;
 • verdeel je met de andere bestuursleden samen de verschillende bestuurlijke portefeuilles;
 • ben je eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor het Bureau van de vereniging;
 • vervul je een belangrijke rol bij de jaarlijkse conferentie van de vereniging;
 • neem je deel aan overleggen waarbij bestuurlijke verantwoordelijkheid aan de orde is.

De procedure

Het bestuur van Vereniging NLT wil graag in contact komen met mensen die zich herkennen in bovenstaande profiel. Neem daarvoor contact op met de huidige voorzitter Pieter Hogenbirk via bestuur@verenigingnlt.nl of 06-54205021, na 1 september met bestuurslid Wim Drost 06-81896357. De eerste volgende stap is een kennismaking met enkele bestuursleden. Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2023 wordt de nieuwe voorzitter officieel door de algemene ledenvergadering benoemd.