Vacature: bestuurslid Vereniging NLT

De landelijke Vereniging NLT (Natuur, Leven, Technologie) zoekt nieuwe bestuursleden.

Vereniging NLT
Vereniging NLT is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs die in de bovenbouw van havo en/of vwo het keuzevak nlt verzorgen. Nlt staat voor natuur, leven en technologie. Het vak is opgebouwd uit modules die thema’s, onderwerpen en vaardigheden behandelen die interdisciplinair zijn met elementen uit meerdere bètavakken. De vereniging (www.verenigingnlt.nl.) telt ruim 230 leden (scholen).

Vereniging NLT is verantwoordelijk voor:

 • Het onderhouden van het lesmateriaal voor nlt, dat bestaat uit ca 100 modules voor onder- en bovenbouw havo en vwo (leerlingteksten, docentenmateriaal), in samenwerking met de regionale nlt-vaksteunpunten bij universiteiten en hogescholen;
 • het ontwikkelen van nieuwe modules en didactische leerlijnen;
 • het verder ontwikkelen van het vak nlt voor de onderbouw;
 • het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid ten aanzien van het ontwikkelde materiaal;
 • het organiseren van nascholing, het geven van voorlichting en ondersteuning t.b.v. de modules;
 • landelijke vertegenwoordiging, belangenbehartiging en p.r.

Bestuur
Vereniging NLT werkt met een bestuur van minimaal zes en maximaal elf personen, met achtergronden vanuit de nlt-scholen, het Hoger Onderwijs en het bedrijfsleven. Het bestuur ontwikkelt samen met de leden, de vaksteunpunten en betrokken bedrijven of sectororganisaties de visie van de vereniging en stuurt op de realisatie van strategische doelen. Ook beheert het bestuur de financiën van de vereniging. Bestuursleden hebben een actieve rol in het uitdragen van de visie en het onderhouden van contacten met de betrokkenen partijen. De beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering berusten bij een Bureau NLT met enkele parttime medewerkers.

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Het gaat om vrijwillige inzet, onkosten worden vergoed. Het Bestuur vergadert ongeveer 5x per jaar. De gevraagde tijdsbesteding van de bestuursleden is gemiddeld 5 uur per maand.

We nodigen iedereen van harte uit te reageren op deze vacature, maar voor de balans binnen het bestuur zijn we in het bijzonder op zoek naar een bestuurslid afkomstig uit het bedrijfsleven, of met een sterk netwerk daarbinnen. Ook zouden we graag het middenmanagement binnen scholen in het bestuur vertegenwoordigd zien, een teamleider of conrector bijvoorbeeld. Ook als je de voorzitter van een nlt-sectie bent, horen we graag van je.

Profiel van de gezochte bestuursleden

Een bestuurslid van Vereniging NLT:

 • heeft affiniteit met interdisciplinariteit in het (bèta-)onderwijs;
 • denkt op hoofdlijnen;
 • kijkt naar de lange termijn en het belang van de scholen die nlt aanbieden;
 • heeft gevoel voor het ontwikkelen van vernieuwend onderwijs en de eisen die de samenleving daaraan stelt;
 • is een goede netwerker;
 • is een ambassadeur voor het vak;

Sollicitatiegegevens en procedure

Reageren op deze vacature kan via e-mail met daarin een korte motivatie en een cv te sturen aan bestuur@verenigingnlt.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Een onderdeel van de selectieprocedure kan zijn dat we je uitnodigen om eens bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn om te kijken of er een wederzijdse match is.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met bestuur@verenigingnlt.nl

Je reactie zien we graag uiterlijk 30 juli 2024 tegemoet.