Voor schoolleiders

Het vak Natuur, Leven en Technologie (nlt) geeft scholen veel mogelijkheden om innovatief, actueel en samenhangend bèta-onderwijs aan te bieden. En dat gun je toch elke bèta-leerling?

Wat is nlt?

Innovatief

Nlt geeft de professionals in jouw school veel ruimte om met elkaar het curriculum samen te stellen. Je gaat bèta-docenten zien die samenwerken, met elkaar afstemmen en daardoor ook aan de eigen deskundigheid werken.

Innovatief is ook de activerende didactiek. Er is veel ruimte voor vaardigheden en verbindingen met het vervolgonderwijs. Met nlt bereid je de leerlingen voor op de maatschappij van de toekomst.

Actueel

De nlt-modules waaruit het curriculum wordt opgebouwd, worden elke vijf jaar herzien en geactualiseerd. We zoeken daarbij steeds de verbinding met het hoger onderwijs. Daardoor kunnen we de modules optimaal afstemmen op ontwikkelingen in maatschappij, wetenschap en technologie.

Samenhangend

Nlt stelt de samenhang tussen de verschillende bètavakken centraal. Problemen die we op dit moment om ons heen ervaren, vereisen een interdisciplinaire benadering. In scholen waar nlt wordt aangeboden, leren we leerlingen hedendaagse problemen op een interdisciplinaire wijze te benaderen. Dit ontstaat door een intensieve samenwerking tussen bètadocenten.

Waarom een Vereniging NLT?

De Vereniging NLT biedt haar leden ondersteuning bij de ontwikkeling van nlt als dynamisch en kwalitatief hoogwaardig vak in de bovenbouw van havo en vwo

Voordelen voor leden van de Vereniging NLT:

Leden van de Vereniging NLT:

  • hebben onbeperkte toegang tot alle nieuwe en vernieuwde modules, docentenhandleidingen en toetsmateriaal;
  • krijgen voor hun docenten korting voor de drukbezochte jaarlijkse nlt-conferentie;
  • krijgen toegang tot het moduleoverzichtscentrum waar het pta gecontroleerd wordt op geldigheid van het examenprogramma;
  • kunnen deelnemen aan collegiale visitatie, waarbij er vele tips en tops besproken worden en de school flink ondersteund wordt;
  • bevinden zich in de voorhoede van de onderwijskundige ontwikkelingen;
  • kunnen meebeslissen over de verdere ontwikkeling van het vak.

Tweehonderd scholen zijn inmiddels lid van de vereniging. Het lidmaatschapsgeld is €1500 per jaar. Meer informatie over de invoering van nlt op uw school vindt u op deze pagina. Denkt u na over de invoering van nlt? Neem gerust contact op met de Vereniging NLT via e-mail.