Samenwerking docententeams

Het vak nlt wordt gegeven door een team van docenten. Teamteaching kan op verschillende manieren ingevuld worden. Het is goed om daarbij niet alleen na te denken over organisatie, maar ook over het:

Waarom: Welke doelen streef je als team na en welk model voor teamteaching past daar het best bij? Gaat het alleen om de inhoudelijke expertise van de docenten of wil je als team bv. ook de keuzemogelijkheden voor of zelfstandigheid van leerlingen vergroten? Je kunt daarbij werken met vaste docenten per klas, maar bijvoorbeeld ook met grotere groepen leerlingen, waarbij meerdere docenten tegelijk aanwezig zijn of allerlei tussenvormen.

Hoe: Wat heb je nodig en op welke manier kun je dat het beste organiseren? Het gaat daarbij om tijdseenheden, beschikbaarheid van leerlingen, docenten, TOA’s, lokalen, etc. Uiteraard moet het een en ander passen binnen de randvoorwaarden van de school en is het heel belangrijk het zo te organiseren dat de werkdruk niet enorm toe zal nemen.

Wat: Waar moet je als team afspraken over maken? In elk geval niet alleen over de modules en de taakverdeling, maar bijvoorbeeld ook over didactiek en beoordeling. Uit ervaringen met teamteaching op het VMBO blijkt dat het maken van afspraken over regie, regels in de klas en communicatie vaak vergeten worden, maar wel héél belangrijk zijn.

Wie: Op welke manier is het team samengesteld en hoe werk je als team samen? Als je van elkaar weet wie waar goed in is, zowel inhoudelijk als procesmatig, kun je elkaars kwaliteiten benutten en van elkaar leren. Het in kaart brengen van teamrollen kan daarbij helpen (zie bijvoorbeeld de Belbintest op www.thesis.nl). Elkaar vertrouwen, durven loslaten, maar ook het elkaar aanspreken bij irritaties blijken daarbij heel belangrijk.

Het nlt-competentieprofiel maakt onderscheid tussen individuele competenties van nlt-docenten en competenties die op teamniveau aanwezig zouden moeten zijn. Maak gebruik van dit competentieprofiel bij het samenstellen van het nlt-team. Klik hier voor tips over voorbereiding en samenwerking.

Lid worden?

Leden van de vereniging NLT hebben toegang tot de database met lesmodules en diverse nascholingen

Ik word lid >