Schoolnabije ondersteuning

Afgelopen jaar kwam uit het onderzoek naar 15 jaar nlt op school door Vereniging NLT naar voren dat docenten veel vragen en ideeën hebben over nlt. Het wordt tijd om die met elkaar te delen. En dat kan vanaf nu via schoolnabije ondersteuning.

Het blijkt in toenemende mate lastig te zijn om docenten te bereiken via centraal of regionaal georganiseerde nascholing. Daarom willen we scholen individueel begeleiden. Dat doen we door middel van een schoolbezoek bij elke school die zich daarvoor opgeeft. Bij deze bezoeken willen we scholen adviseren door middel van maatwerkgesprekken en door hen in contact te brengen met collega-docenten, de zogenaamde schoolnabije ondersteuning.

Wat is schoolnabije ondersteuning?

In het najaar van 2023 starten we met de pilot: Schoolnabije Ondersteuning. Deze pilot houdt in dat drie collega-docenten elk drie scholen bezoeken om met elkaar te praten over nlt.

In dit collegiale gesprek kunnen een aantal gespreksthema’s aan bod komen:

  • De uitvoeringspraktijk van het vak nlt op de betreffende school.
  • De rol van nlt in de onderbouw.
  • De visie van de school in de uitvoeringspraktijk van nlt.
  • Nieuwe ontwikkelingen, zoals het nieuwe examenprogramma, burgerschap en digitale geletterdheid.

Het gaat hier dus niet om een visitatie maar om een collegiaal gesprek, waarin we van elkaar kunnen leren en waarbij de Vereniging aan de slag kan gaan om het vak nlt verder te verbeteren.

Na de pilot

Aan het eind van de pilot worden de gesprekken geëvalueerd en op basis daarvan wordt een plan gemaakt om voor meer gesprekken met andere collega-scholen. Op onze website zullen we regelmatig updates plaatsen. Geïnteresseerd geraakt? Neem contact met ons op voor meer informatie via info@verenigingnlt.nl